Klein Automatisering

Webteksten herschrijven

De oude website van Klein Automatisering bevatte veel informatie. Bij het herinrichten van de website is deze informatie is opnieuw onder de loep genomen en herschreven naar kortere webteksten. Belangrijke woorden zijn nu benadrukt en de teksten zijn nu sneller te scannen.

Herstructureren

De informatie op de oude website van Klein Automatisering was hier en daar overbodig geworden. Na een herstructurering van de website kwam de focus wat meer te liggen op het management onderdeel van het bedrijf. Voor dit onderdeel zijn de webteksten wat uitgebreider geworden. De producten- en de cloudpagina is daarentegen kort en bondig geworden.

Look and feel

portfolio klein automatisering
portfolio klein automatisering